Modeboken_2

Modeboken 1900–2000.
Norstedts förlag 2001.

 

Den här boken är slut på förlaget, men finns att låna på bibliotek. Boken trycktes i två upplagor; det är det första bok skriven på svenska som handlar om modets historia, tyvärr finns ingen referenslista vilket gjort att den inte får ”användas” som akademisk referens – men jag vet att svenska ”modestudenter” lånar den på bibliotek & använder den som historisk referens.

 

Jag drömde om att skriva den här boken i över 20 år; jag fick idén under de år jag sedan slutet av 1970-talet undervisade i modehistoria på Beckmans skola. Förlagen ignorerade mig länge eftersom de inte ansåg att ”i snitt 200 mode-elever” & ”i snitt 90.000 läsare av Damernas Värld” var ett bra underlag för en utgivning, exempelvis Bonniers tyckte det var en bättre idé att skriva om Chanel. Jag avvisade Bonnier eftersom det redan då skrivits böcker om Chanel utomlands; varför skulle ”vi” skriva om det? Genom en god vän fick jag kontakt med Norstedts/Prisma. Boken var en stor succé. Den borde tryckas om och uppdateras, tycker jag som vet att den är populär studielitteratur både på Modevetenskapen & Beckmans, och har många vanliga läsare.